dinsdag 24 april 2012

Sabine de Vos VRT omroepster op 30-1-2000

Sabine de Vos, VRT omroepster op 30-1-2000.
Van kindsbeen af is Sabine de Vos aan het schrijven: dagboeken, opstellen, brieven, enz… Dit alles resulteert uiteindelijk in een aantal jeugdboeken, prentenboeken, een theaterstuk dat ze later ook zelf opvoert, scenario’s, gedichten, een eerste roman en een verhalenbundel.

Sabine de Vos over de kunst van het schrijven.

Men begint niet “ineens” te schrijven. Het is zoals met zingen en sporten: je hebt het altijd al gedaan.
Aan de hand van een aantal fragmenten uit haar boeken zal Sabine de Vos met de nodige humor vertellen wat schrijven eigenlijk inhoudt, hoe de mechanismen werken, hoe het wereldje in elkaar zit, hoe een boek tot stand komt, en de ups en downs van een hedendaagse schrijver.

Hét bewijs dat schrijven inderdaad iets is wat in je bloed zit, niet iets wat je kan leren.

Van kindsbeen af schrijft Sabine de Vos dus al verhalen met als resultaat een paar jeugdboeken, prentenboeken, een theaterstuk dat ze later ook zelf opvoert, scenario's, gedichten en een roman.